Avainsanat

, , , ,

HAMKin Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikössä on syksyllä 2014 aloittanut toimintansa uusien oppimisratkaisujen ja digitaalisen osaamisen tutkimusryhmä. Ryhmän ydintoimijat kirjoittavat tätä blogia ja kutsuvat vierailijoiksi yhteistyökumppaneitaan.

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta ammatillisessa koulutuksessa sekä tarvittavasta digitaalisesta osaamisesta. Tutkimustietoa sovelletaan ammatillisen opettajankoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämistyössä. Tutkimusryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti HAMKin opetuksen ja oppimisen digitalisoinnin tutkimus- ja kehittämistyössä sekä ammatillisen opettajankoulutuksen perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Tutkimuslähtöisyys ja kokeileva toimintakulttuuri toteutuu opettajankoulutuksessa, kun pilottiryhmä opettajaopiskelijoita opiskelee ja kehittää osaamistaan tutkimusryhmän ohjauksessa seuraavan lukuvuoden (2015-2016) aikana. Yhdessä kokeillaan, testataan ja luodaan ymmärrystä sekä uusia toimintakäytänteitä tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytöstä. Digitaalisuus on vahvasti mukana koko opettajaopintojen ajan. Opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tieto- ja viestintätekniikan ajankohtaisiin seminaareihin, tilaisuuksiin ja oppimistapahtumiin sekä tuottaa tutkimusryhmän kanssa julkaisuja.

Kiinnostavia tutkimus- ja kehittämisteemojamme ovat digipedagoginen osaaminen, henkilökohtaiset sekä organisaation tarjoamat oppimisympäristöt, työkalut ja verkostot ammatillisen opettajan työssä sekä osaamisen kehittämisessä, uudenlaiset oppimisratkaisut ja toimintamallit sekä mobiilius ja oppimisen autenttisuus. Toimintamme ytimessä – osaaminen ja pedagogiikka edellä yhteistyössä kohti digitaalisia toimintaympäristöjä.