Avainsanat

, , , ,

Oppiminen online on avoin pelillinen täydennyskoulutuskokonaisuus: peli, MOOC ja osaamisen tunnustamisen prosessi, jossa keskiössä on oman tieto-ja viestintätekniikan osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta innostunut opettaja. Täydennyskoulutuksessa opettajille tarjoillaan Ope.fi-taitotasojen päivittämiseen tähtääviä koulutussisältöjä kannustavan pelin muodossa. Oppiminen Online on osa OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä! -hanketta, jota rahoittaa Opetushallitus.

OppiminenOnline mahdollistaa oppimisen avoimissa verkkoympäristöissä, avoimet verkkosessiot, verkko-ohjaamisen, osaamisen tunnustamisen Open Badges-järjestelmällä sekä avoimet aineistot (tallenteet ja opetusmateriaalit), jotka ovat kaikkien saatavilla verkossa. OppiminenOnline-verkkosessiot ovat avoimia kaikille tvt:n opetuskäytöstä kiinnostuneille ja myös jokainen pääsee hakemaan osaamismerkkejä.

Tarjolla on 50 teemaverkkosessiota seuraavista aihealueista:

– pedagogiset mallit
– oppimisen tvt-välineet
– verkostotyö hankkeissa ja kehittämisessä sekä
– rikastettu oppiminen

Täydennyskoulutus tarjoaa mahdollisuuden koota yhteen opettajan jo olemassa olevaa osaamista ja täydentää osaamista. Digitaaliset osaamismerkit tekevät osaamisen näkyväksi sekä itselle että muille ja auttavat hahmottamaan, miten edetä seuraavaksi henkilökohtaisen kehittymisen monimuotoisilla verkko-opintopoluilla. Oppiminen Online tarjoaa aidon kokemuksen siitä, mitä osaamisperusteisuus on parhaimmillaan.

Pistä osaamisesi peliin ja  hae osaamismerkkiä.

Sanna Brauer, OAMK ja Sanna Ruhalahti, HAMK


Kuva: Ote Open Badge Passportista.