Avainsanat

, , ,

Organisaation tarjoamat digitaaliset työkalut ja ohjelmistot, käyttötuki ja koulutukset sekä strategiat tai linjaukset digitaalisuuden edistämisestä tukevat ja mahdollistavat opettajien ja työyhteisön yhdessä kehittymisen. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto vaatii aina paikallista soveltamista ja mukauttamista olemassa oleviin käytänteisiin. Opetuksen digitalisoinnin sekä verkko-opetuksen tuki- ja kehittämistyön tueksi on HAMKissa työstetty ns. sipulimallia (kuva 1), jossa kuvataan tarjolla olevia opetuksen digitaalisia palveluita nelitasoisen ja alati muutoksessa olevan mallin avulla. Ajatuksena on, että ytimessä ovat organisaation omat palvelut ja niitä täydennetään ulkopuolisten tarjoamilla palveluilla. Luokittelun kriteerinä on myös se, mitä teknologiaa ja miten opetuksessa edellytetään käytettävän ja mitä todellisuudessa useimmiten käytetään (vrt. MMU 2010, Aunesluoma 2011).

Sipuli

Kuva 1. Sipulimalli tarjolla olevista digitaalisista opetuksen palveluista

Sipulimallissa keskiössä ovat organisaation tarjoamat palvelut ja oppimisympäristöt (institutional Managed Learning Environment, iMLE). Ytimessä ovat opetustyössä tarvittavat peruspalvelut, joita kaikki käyttävät ja joihin on tarjolla tuki- ja kehittämispalveluita. Seuraavalla kehällä on kuvattu järjestetyt palvelut, joiden käyttövalinnoista koulutukset voivat päättää. Organisaatiossa on näille palveluille pääkäyttäjä sekä tuki- ja kehittämispalvelut. Erityisesti nämä palvelut ovat käytössä verkkotutkinnoissa, erilaisissa verkko- ja monimuotototeutuksissa sekä projekti- ja hanketoiminnassa. Näiden käytön osaamista edellytetään lähes koko opetushenkilöstöltä.

Haasteena on organisaation valitsemien palveluiden yhdistäminen opiskelijoiden kuin myös opettajien henkilökohtaiseen oppimisympäristöön (Personal Learning Environment, PLE) ja verkkotyökaluihin, jotka usein koetaan organisaation tarjoamia palveluita helppokäyttöisemmiksi ja merkityksellisemmiksi. Kolmannella kehällä näkyykin henkilöstön ja opiskelijoiden useimmiten käytössä olevia organisaation ulkopuolisia palveluita. Valitut palvelut ovat pääosin opiskelijan sanoin ”helppo pudottaa” organisaation palveluihin ja ympäristöihin esimerkiksi upotusten, valmiiden liitännäisten tai vimpainten avulla. Näistä palveluista organisaatiossa ei ole sopimuksia ylläpidosta eikä palveluille luvata kokonaisvaltaista tukea, mutta useimmat palvelut ovat mukana arjen opetus-, tutkimus- ja kehittämistyössä.

Uloimmalla kehällä ovat seurattavat ilmiöt, joita organisaatiossa seurataan, testataan, tutkitaan ja kehitetään yhteistyössä eCampus tiimin, uusien oppimisratkaisujen ja digitaalisen osaamisen tutkimusryhmän, MATEC-tutkimusryhmän sekä eri yksiköiden opetushenkilöstön ja kumppaneiden kanssa erilaisten hankkeiden ja projektien muodossa. Palvelu voi nopeastikin siirtyä uloimmalta kehältä lähemmäksi ydintä tai pudota ytimestä palveluiden muuttuessa.

Sipuli on toiminut hyvänä keskusteluvälineenä esimerkiksi opetuksen digitalisoinnin ja opetuksen tuki- ja kehittämishenkilöstön sekä tietohallinnon henkilöstön välillä palveluita kehitettäessä. Opetushenkilöstön kanssa kuvio toimii työkalujen, näiden käytön ja käyttövastuun jäsentämisessä sekä johdattaa keskustelun myös pedagogiseen käyttöön, joka ei kuviossa ilmene. Kuvio ei ole täydellinen, sillä sen ulkopuolelle jätettiin esimerkiksi alakohtaiset sovellusohjelmat ja palvelut. Opetushenkilöstöltä vaadittava osaaminen on sidoksissa kuvion ytimeen ja sen kehittämiseksi olemmekin luomassa hamkilaisia osaamismerkkejä, joita henkilöstö voi suorittaa seuraavan lukuvuoden (2015-2016) aikana.