16463Vieraskynä
Jari Välkkynen,  Kiltakoulut-valmentaja, ammattiin opettaja, yrittäjä

Jarin logot

 

www.pintakilta.weebly.com
www.pintakilta.fi

Pintakilta Original perustettiin lähes viisi vuotta sitten, tammikuussa 2011. Kiltakoulut-toimintamallia ei erikseen suunniteltu eikä mietitty tulevana hankkeena. Pintakilta oli vastaus silloiseen pienempään murrokseen, jonka havaitsin olevan tulossa digitaalisten opiskeluvälineiden ja sosiaalisen median muodossa.

Pintakilta
Kuva: Digitaaliset mediavälineet tulevat kädentaitojen tueksi käsityöammatteihin.

Opettajuuden ja opettajan työnkuvan muutos

Toimin silloin kuten kuka tahansa pienyrittäjä olisi toiminut ja muutin omia rutiinejani muuttuneen tilanteen vaatimalla tavalla vaikka toiminkin opettajana monialaisessa oppilaitoksessa. Kiltakoulujen peruspyrkimys on opettajan tai kouluttajan yritteliäisyys ja halu tehdä oma työnsä paremmin opiskelijoiden etua ajatellen. Pedagoginen ajattelu ja sen myötä tuleva opettamisen osaaminen ovat tärkeimpiä työkaluja ammatillisella opettajalla.

Rubik
Kuva: Toisinaan tuntuu, että ammattiin opettajan työnkuva on monimutkainen…

Muutokset nähdään koulumaailmassa yleensä negatiivisina ja ne aiheuttavat monenlaisia tunteita. Onko opettajan työ niin autonomista, että hän voi tehdä päätöksen pitäytyä hyväksi havaituissa malleissa, jotka ovat toimineet modernin ja postmodernin ajan työkaluina, vastaten silloisen yhteiskunnan ja  teollisuuden haasteisiin? Mielestäni ei, vaan opettajan tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa oman opetuksensa oikea-aikaisuus ja ajantasaisuus. Opetamme nuoria ja vähän vanhempiakin selviämään muuttuvissa työolosuhteissa ja ammatteihin, joita ei välttämättä ole enää kymmenen vuoden päästä. Nykyisessä opetuskentässä pitäisi suunnata opetusta oppimaan oppimisen, yritteliäisyyden ja digitaalisten medialaitteiden hyödyntämisen osaamisen taitoihin. Myös taito verkostoitua ja oman CV:n jatkuva kerääminen/päivittäminen kuuluvat nykyaikaisiin osaamisvaatimuksiin lähes kaikilla toimialoilla.

Kiltakoulut-toimintamalli vastaa ajan haasteisiin

Kiltakoulut-toimintamallissa opiskelijoille opetetaan alusta lähtien tiimityötaitoja, vertaisoppimista, projektiosaamista ja verkostoitumista. Sähköinen oppimispäiväkirja eli blogi valmentaa opiskelijoita tulevaan työnhakuun ja oman oppimisen reflektoimiseen, toivottavasti myös kriittiseen medialukutaitoon. Opetussuunnitelmat ovat todella joustavia, jos niitä haluaa käyttää opiskelijoiden yksilöllisten opinpolkujen rakentamiseen. Kiltakoulut-toimintamalli haastaa myös opettajia ja kouluttajia verkostoitumiseen, tiimiopettajuuteen ja vertaisoppimiseen; Kiltaopettajat pitävät yhteyttä toisiinsa Opettajakilta- ja Kiltakoulut-verkostojen mediaympäristöjen avulla. Hyvät käytänteet ja onnistuneet pedagogiset kokeilukokemukset leviävät lähes reaaliajassa verkoston foorumeilla. Opettaja on yleensä ensimmäinen esimerkki opiskelijan vanhempien jälkeen työelämässä toimivasta ihmisestä, joten opettajan oma työmoraali ja toimintamallit ovat erittäin tärkeässä roolissa. Opiskelija tarkkailee opettajaansa myös substanssialan edustajana, joten opettajan asenteet saattavat vaikuttaa opiskelijan tulevaan työn kuvaan lähtemättömästi. Ammatillisen opettajan työnkuvaan ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen kuuluukin sekä oman substanssialan että opettajan pedagogiikan ylläpitäminen ja päivittäminen jatkuvasti.

Jarin logot 2

www.opettajakilta.weebly.com

Opettajakilta-verkosto

Opettajakilta-verkoston ylläpitäjäksi perustettiin keväällä 2015 Opettajakilta Original. Opettajakilta-sivusto toimii samalla materiaalipankkina, josta opettajat voivat hakea itseopiskelumateriaalia. Opettajakilta toimii verkostona opettajankoulutuksesta valmistuneille sekä pedagogiikasta kiinnostuneille, jotka haluavat jatkaa keskustelua pedagogiikasta. Verkosto toimii myös vertaistukena, jos opettaja kokee olevansa yksin työyhteisössään. Pedagoginen kehittäminen ei välttämättä kosketa läheskään jokaista opettajaa, jolloin näimme tarpeen opettajien omalle killalle. Tällä hetkellä toiminta on keskittynyt vahvasti HAMKin Ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Opettajakillan johtoryhmään kuuluu jäseniä myös muista oppilaitoksista ja Kiltakoulut-verkostosta. Opettajakiltaan voi hakea jäseneksi ammatillisen opettajakoulutuksen jälkeen tai Kiltakoulut-valmennuksen jälkeen. Osa jäsenistä kutsutaan Opettajakiltaan. Killan puuhanaisina ja –miehenä häärivät tällä hetkellä Sanna Brauer (AMOK, Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu) ”Some-Sanna” Ruhalahti (HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu), Anne-Maria Korhonen (HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu) ja Ari Kedonperä (Kiipulan ammattiopisto).

Jarin logot 3

www.kiltakoulut.fi

Kiltakoulut-toimintamallin perusasioita:

Pilvipalvelu = oppikirja
Sähköinen oppimispäiväkirja = vihko
Mobiililaite = tallennusväline, ”kynä”

Kiltakoulut lyhyesti:

  • Kokoelma pedagogisia toimintamalleja, joiden avulla kouluttaja/opettaja voi helpommin vastata nykyaikaisen koulutuksen haasteisiin
  • Verkosto, jonka avulla voi löytää nopeasti vastauksia
  • Oppimisympäristömalli, jonka avulla voi kehittää koulutusta
  • Kansallinen ja alueellinen toimija, konkreettista yhteistyötä koulujen ja opettajien välillä
  • Opettajien täydennyskoulutusta opettajakorkeakoulujen kanssa yhteistyössä
  • Ammattiopisto Tavastian rekisteröity tavaramerkki


Linkit:

Opettajakilta Facebook-ryhmä, keskustelua pedagogiikasta:
https://www.facebook.com/groups/432033896901671/?fref=ts

Kiltakoulut:
www.kiltakoulut.fi

Killat Suomessa:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zFezNquUKwUs.kMUQL9JGiZe0