Avainsanat

, , , ,

Viime kesän kynnyksellä julkaistiin ammatilliseen koulutukseen tarkoitettua käytännönläheistä opetusmateriaalia aiheesta tekijänoikeudet. Materiaali vastaa mm. kysymysiin: Missä kohtaa ammatinopettaja kiinnittää huomiota tekijänoikeuksiin? Millaisia haastavia tilanteita ammatin opettaja kohtaa omassa työssään aineistojen tuottamiseen, jakamiseen ja tallentamiseen liittyen? Miten toimia oikein?

Paitsi että nykyajan opettaja tietää omaan työhönsä liittyen tekijänoikeussäädöksistä, hän kertoo myös opiskelijoilleen tekijänoikeuksista, joita voi syntyä esimerkiksi oppimistehtävien tekemisen myötä. Usein oppimisen tukena lainataan muiden valokuvia, valokuvataan ja videokuvataan erilaisissa ympäristöissä erilaisia tapahtumia. Opiskelijoiden on syytä tietää muun muassa, missä voi kuvata ja mitä se edellyttää. Esimerkiksi videon kuvaamista ja julkaisemista on syytä miettiä myös perusteellisemmin; videoita käsitellään elokuvina ja niiden osalta noudatetaan elokuviin liittyvää tekijänoikeussäädöstöä.

Vastauksia muun muassa edellä lueteltuihin tapauksiin löytyy valmiista materiaalista. Tekijänoikeuksiin ammatillisessa koulutuksessa liittyvien teemojen ympärille on tuotettu aihekokonaisuuden peruskäsitteisiin keskittyvä koulutusmateriaali, tehtävät ja käytännön opetusmenetelmiä. Materiaalit löytyvät sivustolta http://www.opentekoa.fi/

opentekoa

Materiaalia voi hyödyntää itseopiskelussa ja opetustehtävissä. Materiaalia saa vapaasti muokata poimien vaikka parhaat palat omaan käyttöönsä. Materiaali on sekä pdf-muodossa että Google Driveen tallennettuna muokattavissa olevana materiaalina. Kaikki materiaali on julkaistu Creative Commons -lisenssillä (CC-NC-SA). Sivustolla on 11 erilaista diasarjaa eri teemoista tekijänoikeuksiin liittyen, jotka kaikki koskettavat ammatillista koulutusta. Materiaali uusiutuu tarpeen mukaan. Kehittämisaiheita ja -ideoita voi myös lähettää sivuston kautta tekijöille.

Materiaali on tehty yhteistyössä Suomen ammatillisten opettajakorkeakoulujen kesken. Sen sisältö perustuu teemaan liittyvistä workshopeista kerättyyn tietoon, joten siinä on pyritty vastaamaan yleisesti aiheeseen liittyviin askarruttaviin kysymyksiin. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö ja toteutti JAMK, OAMK, HAMK, Haaga-Helia ja TAMK / ammatilliset opettajankoulutusyksiköt.