Näyttötutkintomestariksi (NTM) opiskellaan Opetushallituksen koulutusohjelman perusteiden mukaan, laajuus on 25 op. Näyttötutkintomestari on ammatillisen 2. asteen näyttötutkintojärjestelmän asiantuntija. Ensimmäinen NTM some -ryhmä opiskeli HAMKissa näyttötutkintomestareiksi hyödyntäen digitaalisuutta ja sosiaalisen median kanavia opinnoissaan ja erityisesti siinä, miten näitä voisi hyödyntää sopivasti 2. asteen näyttötutkintojärjestelmää toteutettaessa.

Näyttötutkintomestarit keskittyvät työssään useimmiten näyttötutkintotilaisuuksien arviointiin ollen joko opetusalan tai työpaikan arvioijan roolissa. Näyttötutkintotilaisuuksien arvioinnissa on ohjeistettu käyttämään monipuolisia arviointimenetelmiä ja mieluiten useampaa kuin yhtä menetelmää (Opetushallitus 2016). Tänä digiaikana arviointiaineoistona voi toimia esimerkiksi videokuva tai valokuva tutkintotilaisuudesta.

NTM-koulutukseen osallistunut Saija Niskanen työskentelee kampaamo- saijaja kauneudenhoitoalalla. Hän laati koulutuksen aikana ohjeistuksen kampaamoalan perustutkintoa suorittaville tutkintotilaisuuksia varten. Saija kokeili Instagramin käyttöä tutkinnonsuorittamisen suunnitelman jakamisessa, tutkintotilaisuuden dokumentoinnissa videoina ja valokuvina sekä arvioinnissa. Hän laati ohjeistuksena ns. Instagram-polun tutkinnonsuorittajaa varten. Siinä kerrotaan vaiheittain, miten Instagram otetaan käyttöön, kun halutaan hyödyntää sitä tutkintotilaisuuden dokumentoinnissa ja arvioinnissa. Saija kokeili itse Instagramin käyttöä tähän tarkoitukseen, jotta varmistui Instagramin sopivuudesta.

instagrampolku

Yllä olevassa kuvassa (Instagram polku) on vaiheittainen opastus tutkinnonsuorittajille Instagramin käyttöönotosta tutkintotilaisuuksissa. Instagram toimii paitsi tutkintotilaisuuksien dokumentoinnissa ja arvioinnissa, myös myöhemmin. Sitä voi käyttää osaamisen portfoliona ja näyttää esimerkiksi työnhaun yhteydessä. Kampaamoalan työntekijät ovat usein yrittäjiä ja parhaimmillaan tällainen Instagram-portfolio voi toimiaa vaikkapa yritystoiminnan esitteenä.

Saijan kanssa samassa ryhmässä opiskelleet kehittivät myös muita erinomaisia digitaalisia sovelluksia hyödyntäviä toimintoja näyttötutkintojärjestelmän toteuttamiseen. Tällainen oli mm. Skypen hyödyntäminen arviointikeskustelujen välineenä Koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnossa. Ohjeistus Skypen käyttöön syntyi pienen tutkimuksen tuloksena, jossa tietoa kerättiin arviointityöhön osallistuvilta. Lisäksi suunniteltiin ja kokeiltiin videoiden hyödyntämistä useassa tutkinnossa. Eräs näyttötutkintomestariopiskelija suunnitteli ja kokeili pelillisyyden hyödyntämistä näyttötutkintotoiminnan arvioinnin laadun kehittämisessä sovelluksen Seppo.IO avulla. Yhden uuden näyttötutkintomestarin käsissä Bubbl.us toimi alustana tutkinnonsuorittamisen ohjeistuksessa. Se oli tarkoitettu sekä arvioijille että tutkinnonsuorittajille. Näiden esimerkkien lisäksi moni laati uutta aineistoa digitaaliseen muotoon arvioijia varten heidän työnsä helpottamiseksi ja vastaavasti aineistoa syntyi myös tutkinnonsuorittajaa helpottamaan osaamisen osoittamisen prosesseissa.

Tämän NTM-koulutuksen aikana varmistui, että digitaalisuuden hyödyntämismahdollisuudet näyttötutkintojärjestelmän toteuttamisessa ovat varsin laajat. Uusia ideoita jaettiin ryhmän keskuudessa innostuneena. Vielä yksi NTM some -koulutus käynnistyy HAMKissa ensi helmikuussa, jonka jälkeen on aika arvioida 2. asteen koulutuksen reformin vaikutusta muun muassa opettajien ja työpaikkojen arviointiosaamisen kehittämistarpeeseen.

Anne-Maria Korhonen
NTM some -ryhmän opettaja

Lähde:
Opetushallitus 2016. Näyttötutkinto-opas 2016. Helsinki: Opetushallitus.